LEDEN VAN VERDIENSTE

07.01.2018

Grensrechter, scheidsrechter, (keepers)trainer, elftalleider, lid van de kascontrolecommissie, de jubileumcommissie, penningmeester: een greep uit het aantal vrijwilligerstaken dat door DBGC’ers  van het eerste uur Nier Winkels en Piet Knöps in de loop der jaren is opgepakt. Aanleiding genoeg om beide mannen tijdens de nieuwjaarsreceptie te benoemen tot lid van verdienste en hen de bijbehorende speld uit te reiken. Voorzitter René van den Berg bedankte beide vrijwilligers voor hun geweldige inzet en betrokkenheid bij DBGC.  Hij benadrukte dat zowel Nier als Piet, ondanks het feit dat ze de 70 (ruim) gepasseerd zijn, nog altijd actief zijn als schoonmaakvrijwilliger en kalker.

In februari 2013 is in de statuten van DBGC vastgelegd aan welke criteria vrijwilligers moeten voldoen om benoemd te worden tot erelid of lid van verdienste. Alle leden van DBGC kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering iemand ter benoeming voordragen aan het bestuur

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt