JEUGDCOMMISSIE PRESENTEERT AMBITIEUS JEUGDBELEIDSPLAN

21.06.2018

JEUGDCOMMISSIE PRESENTEERT AMBITIEUS JEUGDBELEIDSPLAN

Woensdagavond 20 juni heeft Ad Buijs namens de jeugdcommissie het nieuwe jeugdbeleidsplan gepresenteerd. Het plan is gegroeid vanuit de behoefte van onze jeugdtrainers en leiders een verbeterslag te maken bij de training en begeleiding van onze pupillen en junioren. Het beschrijft in heldere stappen de geplande acties en het gewenste gedrag van spelers, hun ouders en de jeugdtrainers en –coaches. Het jeugdkader van DBGC heeft de ambitie op basis van het jeugdbeleidsplan meer eenheid en een doorgaande lijn in de begeleiding van de jeugdspelers te bewerkstelligen.

Dat die ambitie breed gedragen wordt, blijkt wel uit het feit dat op dezelfde avond van de presentatie maar liefst 20 jeugdkaderleden namens de KNVB het certificaat basis jeugdtrainer / coach krijgen uitgereikt. De certificaten werden verstrekt door Cor van der Heijden die het coaching traject bij DBGC verzorgde. Cor benadrukte dat de positiviteit die leeft onder de geslaagde cursisten bij DBGC een mooi startpunt is om vooral verder te bouwen aan het jeugdbeleid. Gebruik het beleidsplan als een “levend” document. Evalueer de gezette stappen, houd elkaar scherp en stel bij als daar aanleiding toe is.

Alle spelers en hun ouders worden bij aanvang van het nieuwe seizoen vertrouwd gemaakt met het nieuwe jeugdbeleidsplan.

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt