UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

11.11.2018

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Beste leden en donateurs van sv. DBGC,

Namens het bestuur worden jullie uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdag 23 november 2018 in de kantine op de Koepel.

aanvang: 20.00 uur.

   agenda
 
1. opening
2. notulen van de vorige algemene ledenvergadering dd. 15 december 2017
3. financieel overzicht
4. verslag kascontrolecommissie
5. benoeming nieuw lid van kascontrolecommissie
6. pauze
7. bestuursverkiezing:
aftredend en herkiesbaar:
horeca en evenementen: Cordula Bolle
secretaris:  : Hans van Kampen
accommodatiezaken : vacature
Kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via secretaris@dbgc.nl
8.       status verbouwingsplannen
9.       rondvraag
10.       sluiting

Het financieel overzicht en het jaarverslag van het afgelopen seizoen liggen met ingang van zaterdag 17 november 2018 ter inzage in de bestuurskamer.

Via deze links zijn het jaarverslag en de notulen van de vorige ledenvergadering te bekijken. 

* Jaarverslag

* Notulen ALV 2017

Alle leden van DBGC hebben toegang tot de  Algemene Ledenvergadering. Bij stemming telt de stem van leden tot 16 jaar één keer mee en van leden ouder dan 16 telt de stem drie keer. We hopen veel bezoekers te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Hans van Kampen
secretaris@dbgc.nl

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt