ALV 2018: DBGC TOEKOMSTBESTENDIG!?

25.11.2018

“Een bedrijfje gerund door vrijwilligers”, zo typeerde voorzitter René van den Berg DBGC tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdagavond 23 november. Penningmeester Jan Dirkx presenteerde het bescheiden aantal aanwezigen (21 + 4 bestuursleden) de jaarcijfers. Het seizoen 17-18 kon worden afgesloten met een positief resultaat van €7842. Daarmee werd de jaarrekening door de kascontrolecommissie goedgekeurd. De aftredende bestuursleden Cordula Bolle (kantine en evenementen) en Hans van Kampen (alg. secretaris) werden herkozen. De post accommodatiezaken blijft vacant. Dit feit greep de voorzitter aan om de aandacht te vestigen op de druk die er staat op ons vrijwilligersbestand. Met name de bemensing van schoonmaak en keuken gaan een probleem worden als we er niet in slagen meer mensen aan DBGC te binden als vrijwilliger.

Achter de schermen is een bouwcommissie gestart om onze accommodatie grondig te renoveren en toekomstbestendig te maken. Er wordt getekend en gerekend. Op de ALV konden al een aantal  schetsen getoond worden van de verbouwplannen. Voor de financiering van het geheel zijn we afhankelijk van de bereidheid en de snelheid van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat de urgentie hoog is, is al bij de gemeente bekend en het bestuur zal niet nalaten op die urgentie te blijven wijzen. We houden de leden op de hoogte van de vorderingen.

 

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt