VAN DE VOORZITTER

02.05.2019

Beste leden,


Alvorens jullie op de hoogte te stellen van de status van de verbouwingsplannen wil ik eerst een terugblik geven vanuit welke situatie wij gekomen zijn om de verbouwingsplannen op te stellen.

De gemeente Goeree-Overflakkee probeert al vanaf de gemeentelijke samenvoeging in 2012 een harmonisatiebeleid voor de voetbalverenigingen van de grond te krijgen, zodat er een einde komt aan de ongelijke (financiële) voorwaarden die voor afzonderlijke clubs worden gehanteerd. Op diverse manieren is er in de afgelopen jaren in samenspraak met de clubs geprobeerd om deze harmonisatie gestalte te geven, echter nog steeds zonder resultaat. In 2016 leek er sprake van een doorbraak met de plannen voor kunstgrasvelden voor alle geïnteresseerde verenigingen. Hierdoor werden de harmonisatieplannen voor alle partijen bespreekbaar, maar de maatschappelijke onrust over de rubberkorrels op kunstgrasvelden was te hevig om die daadwerkelijk aan te gaan leggen.

In 2017 werd een nieuwe poging opgezet en zijn alle voetbalverenigingen door het ambtelijk apparaat, in samenwerking met verschillende wethouders, in de periode november 2017- januari 2018 afzonderlijk bezocht om te kijken welke problemen de clubs hebben. Deze problemen varieerden van tekort aan vrijwilligers, financiële perikelen tot accommodatie problematiek. DBGC heeft destijds bezoek gehad van wethouder Feller en dhr. Henk van Oostenbrugge (programmamanager sociale en economische vitaliteit) voor een rondgang op ons complex en zij hebben toen duidelijk aangegeven dat de huidige accommodatie van DBGC op zeer korte termijn gerenoveerd moet worden. DBGC zou bovenaan de urgentielijst geplaatst worden.

Voordat de harmonisatieplannen opgestart konden worden kwam er echter in opdracht van de gemeente eerst nog een eilandelijke enquête door het Mulier Instituut om te onderzoeken of de verenigingen wel vitaal en levensvatbaar genoeg zijn. Op zich natuurlijk niets mis mee, maar een dergelijk onderzoek vergt weer wel de nodige tijd. Eind januari 2019 is dit eindrapport Ruimte- en vitaliteitsonderzoek voetbalverenigingen Goeree-Overflakkee gepresenteerd aan alle clubs van het eiland. De eindconclusie van het rapport was duidelijk: alle voetbalverenigingen op het eiland zijn vitaal genoeg om op eigen benen te staan en de voetbalsport hier in stand te houden. Deze uitkomst was voor de gemeente het sein om met de harmonisatieplannen voor de voetbalverenigingen door te pakken en het beleid ten aanzien van de clubs op hetzelfde niveau te brengen. Daarnaast hebben zij toegezegd de inventarisatie van het noodzakelijke (achterstallige) onderhoud van alle accommodaties zo spoedig mogelijk te zullen gaan oppakken, zodat elke club de accommodatie op een kwalitatief goed niveau krijgt. Op de betreffende avond (28 januari 2019) heeft de Gemeente bij monde van wethouder Feller en Henk van Oostenbrugge  opnieuw aangegeven dat bij een aantal verenigingen, waaronder DBGC, de accommodatie dringend gerenoveerd moet worden. Wethouder Feller noemde de aanvraag van een noodkrediet in het voorjaar als optie om de clubs met hoge urgentie op voorhand te helpen.

Als vervolg op onze ingediende plannen en wensenlijst heeft er in maart een schouw door de gemeente plaatsgevonden op ons complex en de uitkomst was conform de eerder geformuleerde uitspraken door wethouder Feller en dhr. van Oostenbrugge tijdens hun inventarisatieronde in januari 2018. Beide keren wordt door de gemeente hardgrondig beaamd dat onze accommodatie per direct een grondige verbouwing nodig heeft en niet kan wachten op de aanpak van het totaalplan voor alle verenigingen. De aanvraag voor een noodkrediet zou dit voorjaar plaatsvinden, zodat bij accordering door de raad, we deze zomer nog zouden kunnen beginnen met de realisering van de verbouwplannen.

In de achterliggende maanden is er gigantisch veel werk verzet door de bouwcommissie en zijn alle plannen tot in detail uitgewerkt zodat er deze zomer gestart kan worden met de verbouwing. Afgelopen week kreeg ik echter het bericht dat het noodkrediet niet aangevraagd zal worden door wethouder Feller, want hij verwacht veel tegengas vanuit de politiek voor een dergelijke aanvraag. De plannen van DBGC worden met de ingezonden plannen en wensen van de overige verenigingen gebundeld tot één groot project. Vervolgens wordt dit project gekoppeld aan het nieuw op te zetten harmonisatiebeleid door de Gemeente, dat echter wel met instemming van alle voetbalverenigingen zal worden bepaald. Hierdoor zal de start van het project opnieuw worden vertraagd.

Kortom, zoals het nu lijkt zal er van de verbouwingsplannen van DBGC zeker voor 2020 niets worden gerealiseerd. In principe onacceptabel gezien onze huidige staat van de kleedlokalen en velden 2 en 3 inclusief afrastering en omheining etc.

Ondertussen hebben wij de fractievoorzitters van alle politieke partijen op Goeree-Overflakkee uitgenodigd om de problematiek van onze accommodatie (met name kleedlokalen) met eigen ogen te komen aanschouwen. Wellicht zijn ook zij van gedachte dat DBGC niet nog een seizoen met de huidige kleedkamers van start kan gaan en dat er zeer snel actie moet worden ondernomen.

René van den Berg,
voorzitter DBGC

 

 

 

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt