GEMEENTERAAD BEGRIJPT DBGC

24.06.2019

Secretaris Hans van Kampen heeft op donderdag 20 juni namens DBGC ingesproken in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Hiermee wil DBGC aandacht vragen voor de grote problemen die er op dit moment zijn op onze accommodatie. Zeker toen in april bleek dat het toegezegde noodkrediet dit jaar niet verstrekt zal worden door de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen we als club niet op onze handen blijven zitten.

De bouwcommissie heeft in de afgelopen maanden veel vrijwillige uren gestoken in het uitwerken van een bouwplan, ondersteund door een goede financiële onderbouwing. Om de urgentie van de problemen onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad zijn alle politieke partijen uitgenodigd om met eigen ogen op De Koepel te komen kijken. Vijf partijen hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Tijdens het inspreken bij de voltallige gemeenteraad overheerste het begrip  dat er actie moet worden ondernomen om onze accommodatie zo spoedig mogelijk toekomstbestendig te maken.

Het is op dit moment onduidelijk of er op korte termijn een noodkrediet wordt verstrekt. We volgen de ontwikkelingen als bestuur uiteraard op de voet en hopen op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven.

De inspreektekst van afgelopen donderdag is hier terug te lezen: Inspreektekst 

Het inspreken in de gemeenteraad en de reacties van de raad zijn terug te zien via onderstaande link onder het agendapunt spreekrecht:  https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/vergadering/586959/%2020-06-2019

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt