ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 9 DECEMBER 19.30 UUR

08.11.2019

De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden. Bij eventuele stemmingen gelden stemmen van leden tot 16 jaar voor één stem, vanaf 16 jaar voor 3 stemmen.

De agenda, de notulen van de ALV 2018, het jaarverslag en de financiële stukken worden zo spoedig mogelijk, maar ruim voor 9 december via de website gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie op de website liggen de stukken eveneens op papier ter inzage in de bestuurskamer.

Noteer het tijdstip van de ALV alvast in uw agenda. Vragen aan het bestuur kunt u op voorhand mailen naar secretaris@dbgc.nl.

  

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt