ALGEMENE LEDEN VERGADERING OPGESCHORT

06.11.2020

Normaliter zijn we gewend om in de tweede helft van november onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te laten plaatsvinden. We hebben besloten de ALV te verschuiven naar het eerste kwartaal 2021. Het bestuur hecht veel waarde aan de fysieke aanwezigheid van de leden en daarom is voor uitstel gekozen. Mocht het zo zijn dat de beperkingen te zijner tijd nog steeds van kracht zijn, dan zullen we alsnog overgaan tot een online ALV .Uiteraard zullen onze leden tijdig worden geïnformeerd over de nieuwe datum; schroom echter niet om bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met de bestuursleden.

Voor DBGC en vanzelfsprekend ook andere verenigingen zijn het financieel slechte tijden. Wat betreft onze club ligt vooral een sterk dalende kantineomzet ten grondslag aan een negatief resultaat in 2019/2020. De vooruitzichten voor 2020/2021 zullen ongetwijfeld geen positiever beeld geven gezien de huidige situatie. Gelukkig hebben we trouwe leden/vrijwilligers en sponsors. Verder zijn er vanuit de overheid financiële steunmaatregelen waardoor we het schip nog varende kunnen houden.

Hopelijk gaan we snel weer terug kunnen naar een situatie waarin we ons vrij kunnen bewegen op de Koepel en samen het clubgevoel kunnen beleven !

Het bestuur
 

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt