VAN DE VOORZITTER

30.12.2020

Beste DBGC’ers,

De tijd tussen Kerst en Nieuwjaar is meestal de tijd van terugblikken op ons verenigingsleven als aanzet naar de nieuwjaarsreceptie op ons complex. Dit jaar is de terugblik echter bizar kort: geen juichende voetballertjes op de velden, geen klappende ouders bij een doelpunt van hun kroost, geen spannende wedstrijden, geen evenementen, geen gezellige drukte in de kantine.

Het sportleven is dit afgelopen jaar vrijwel volledig stil gevallen, een paar voetbal zaterdagen in het begin van het jaar en nog enkele partijtjes in de maand september. Alleen trainen was het motto met daarbij de nodige restricties en voor de senioren zelfs bepaalde tijden helemaal niets of zodanig (twee personen!) dat er geen sprake is van het beoefenen van een teamsport. Diep respect voor alle vrijwilligers die in dit vreemde jaar toch hun steentje blijven bijdragen aan de club: de jeugdleiders en trainers die toch elke week weer een training in elkaar zetten voor hun team, de werkploeg die toch tussendoor diverse klusjes blijft uitvoeren, de bestuursleden die elke vorm van subsidie in de gaten houden om zo het financiële gat zo goed mogelijk te dichten.

Respect ook voor al onze leden die ondanks alle beperkingen onze club trouw blijven en DBGC blijven steunen door de contributie te blijven betalen. Eveneens voor onze sponsoren, van wie de bedrijven in meer of mindere mate geraakt worden door de crisis en niettemin DBGC onverminderd blijven steunen. Dit heeft de club ook echt hard nodig om het hoofd financieel boven water te kunnen houden.

Een vooruitblik voor het nieuwe “voetbal”jaar is uiteraard heel lastig, maar een aantal zaken wil ik jullie zeker niet onthouden. Het contract met onze hoofdtrainer Jordi Smit hebben we gelukkig kunnen verlengen. Zijn getoonde enthousiasme in de achterliggende maanden geeft ons volop redenen om de samenwerking voort te zetten. Met de andere stafleden zijn we in gesprek, maar ook daar hebben we alle vertrouwen in.

Onze huidige website zal op korte termijn vervangen gaan worden, aangezien de houdbaarheid hiervan ver over de datum is. Onze mensen van de PR-commissie zijn hier in samenwerking met een 3e partij hard mee bezig. Dank aan de Vrienden van DBGC voor hun geldbijdrage aan de ontwikkeling van de vernieuwde site.  Het bouwteam is bezig met de laatste hobbels voor de verbouwingsplannen van onze accommodatie en we hopen in de zomermaanden te kunnen gaan starten met de grootscheepse aanpak van ons gebouwencomplex.

Laten we verder hopen dat het vaccin tegen corona zijn werk zal doen, waardoor we elkaar weer snel  op de Koepel zullen aantreffen en onze hobby weer “ouderwets”  kunnen oppakken. Mogen we jullie in ieder geval een gezond en hopelijk een “voetballend” 2021 toe wensen en dat we elkaar binnenkort weer op de velden tegenkomen.

namens het bestuur,

René van den Berg, voorzitter

 

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt