IN MEMORIAM WIM LE COMTE

30.12.2020

Dinsdag bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van ons erelid Wim le Comte. Wim was één van de Oer-DBGC’ers die vanaf het eerste uur van de oprichting van onze club lid was. Hij is zelf slechts heel kort (1 jaar) actief lid geweest, maar heeft zich in het bestaan van DBGC op velerlei manieren zeer verdienstelijk gemaakt.

In de begin jaren was hij grensrechter bij het 1e elftal, nadat hij  's morgens meestal al een lager elftal had gefloten. Scheidsrechteren was sowieso Wim zijn grote hobby. Hij heeft 22 jaar wedstrijden gefloten voor de KNVB op zaterdag.

Verder heeft Wim maar liefst 15 jaar in het bestuur zitting gehad, waarbij hij naast het opvangen van scheidsrechters en bestuursleden van de bezoekende verenigingen een belangrijke rol had op het gebied van onze accommodatie. Alle onderhoudswerkzaamheden werden door hem in samenspraak met de bestuurders (Goof Kroon † en Adrie van Noord †) georganiseerd. Hij was zelf ook altijd van de partij om deze werkzaamheden uit te voeren. Het kwam ook regelmatig voor dat Wim op trainingsavonden de kleedkamer binnen kwam om mensen, op zijn eigen ludieke manier, te ronselen (en met succes!) om het werk uit te voeren.

Wim stond bekend om zijn overtuigingskracht, want hij wist ook altijd plaatselijke middenstanders wedstrijdballen en reclameborden te ontfutselen en bij verlotingen voor de club verkocht hij aan vrijwel iedereen de nodige loten. Hij heeft ook heel veel jaren de Lotto inleg in het dorp opgehaald, waardoor DBGC maar liefst 12,50% van de inleggelden kreeg. Destijds waren daar voor de club behoorlijke bedragen mee gemoeid en dit geld was een welkome aanvulling voor onze penningmeester. Verder heeft hij tientallen jaren (met zijn vrouw Corrie) bardiensten gedraaid op de zondagen, veelal tot sluitingstijd van de kantine.

Kortom een lid om bijzonder trots op te zijn en Wim is in 1994  terecht tot erelid van DBGC benoemd. Hij was tot enkele jaren terug, zelfs toen zijn gezondheid hem in de steek begon te laten, een trouwe supporter van ons 1e elftal en altijd geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de club. We verliezen met Wim een clubman in hart en nieren, een gedenkwaardig lid waar we als vereniging enorm trots op zijn.

De uitvaart van Wim zal dinsdag 5 januari in besloten kring plaatsvinden. Wij wensen zijn vrouw Corrie, kinderen, klein en achterkleinkinderen en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt