VERDEELDE POLITIEK REMT RENOVATIE DBGC-ACCOMMODATIE

05.07.2019

Onze vrijwilligers doen hun uiterste best om alles in acceptabele staat te houden, maar de achterstalligheid en slijtage groeit hen boven het hoofd. Daarbij komt nog dat we meer en meer te maken krijgen met diefstal en vandalisme. Noodreparaties jagen de club op kosten terwijl er structureel aan de staat van onze bebouwing niets verandert.

Sinds oktober 2018 heeft het bouwteam bestaand uit DBGC-vrijwilligers gekozen voor een rigoureuze aanpak: grootschalige renovatie en stoppen met noodverbandjes. Er ligt maart 2019 een uitgewerkt plan met een financiële onderbouwing. De contacten met de gemeente over de staat van onze accommodatie en de plannen zijn intensief. De gemeente werkt al sinds de samenvoeging (2013) aan de harmonisatie van de voetbalverenigingen. Dat betekent voor alle clubs een acceptabele accommodatie onder gelijke (financiële) voorwaarden.

Vanaf 15 mei heeft het bouwteam 5 (van de 8) politieke fracties op de Koepel rondgeleid en 20 juni heeft de secretaris van onze club ingesproken tijdens de raadsvergadering. Allemaal met als doel de politiek te bewegen de renovatieplannen bij DBGC op korte termijn financieel te ondersteunen.

Donderdag 4 juli brachten de fracties van ChristenUnie, Vitale Kernen GO, Partij van de Arbeid en Lijst Zwerus een motie in stemming om DBGC per direct financieel tegemoet te komen. De overige partijen onderkenden de problemen bij DBGC maar ontbrak het aan de politieke wil om de motie te steunen, zodat die geen meerderheid haalde.

Kortom een enorme teleurstelling voor iedereen die onze accommodatie kent en DBGC een warm hart toedraagt. Het bouwteam en het bestuur hebben er alles aan gedaan om onze leden een mooi en toekomstbestendig onderkomen te bezorgen. De eerste slag met de politiek lijkt verloren, maar we hebben ook steun ervaren en blijven ons onverminderd inzetten voor jullie.


commentaar overbodig

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt