12 JUBILARISSEN BIJ NIEUWJAARSRECEPTIE DBGC

07.01.2019

Op zaterdag 5 januari blikte voorzitter René van de Berg terug, maar vooral vooruit. Er was een moment van stilte uit respect voor de onlangs overleden Nier Winkels, lid vanaf de oprichting en tevens lid van verdienste vanwege de vele  vrijwilligerstaken die hij voor DBGC op zich nam. De voorzitter benadrukte het belang van het behoud van vrijwilligers voor de club.  8 vrijwilligers hebben plaats genomen in de bouwcommissie. Achter de schermen wordt hard gewerkt en gelobbyd om de accommodatie van DBGC toekomstbestendig te maken. Streven is in 2019 met de verbouw te starten.

Er waren maar liefst 12 jubilarissen bij DBGC. Dat had mede te maken met het feit dat vorig jaar door een misverstand de jubilarissen over het hoofd waren gezien. Dat is deze nieuwjaarsreceptie rechtgezet. Helaas waren niet alle jubilarissen in de gelegenheid hun toespraak, bloemetje en attentie in ontvangst te nemen. Op de foto de aanwezige 25-jarige jubilarissen in de bloemetjes gezet.

Nico van Nieuwenhuijzen kreeg bloemen en een luchtfoto van De Koepel ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap van DBGC.

 

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt