Update Schalke 04-clinic

25.06.2018

Update Schalke 04 Clinic (26-7-2018)

Beste aanmelders voor de Schalke 04 clinic,

Terwijl de meesten van jullie van een welverdiende vakantie genieten heb ik, na eerder een emailbericht te hebben gezonden, vandaag 26 juli telefonisch contact gezocht met Schalke 04. De dame aan de telefoon kon mij mededelen dat ze nog steeds werken aan een oplossing en dat ze zich weer melden als die oplossing er is. Wordt vervolgd.

Groeten namens de jeugdcommissie,

Teun van Noord

SCHALKE 04 update (10-07-2018)

Beste aanmelders voor de Schalke 04 clinic,

Twee weken geleden kreeg ik informatie van een ouder dat Sporting Events weer een emailbericht had gestuurd naar de gedupeerden. De strekking van dit emailbericht is heel in het kort dat Schalke 04 genegen is om de gedupeerden ergens in tegemoet te komen en Sporting events heeft verzocht om de e-mailadressen van de deelnemers aan hen te sturen. Sporting events heeft dit echter om privacy technische redenen geweigerd en u geadviseerd om individueel uw emailadres aan Schalke 04 te sturen. Deze ouder vroeg mij of DBGC dit op zou gaan pakken. Nogmaals wil ik jullie erop attenderen dat DBGC eigenlijk geen partij is in dit verhaal. We hebben echter wel besloten dat we een centraal emailadres open willen stellen om de mensen die nog niet individueel hebben gereageerd, in de gelegenheid te stellen voor een bepaalde datum hun emailadres naar dat adres te sturen. DBGC zal deze adressen dan in één e-mailbericht aan Schalke 04 sturen. Echter voordat we dat gaan doen willen we wel eerst bevestigd zien dat Schalke 04 kennis heeft van wat Sporting events beweert.

Er is vorige week dan ook een e-mailbericht aan Schalke 04 gezonden met deze vraag en ik kreeg het antwoord dat mijn bericht naar de betreffende afdeling is doorgestuurd. Verder is er helaas nog geen antwoord op gekomen en zal er deze week telefonisch contact volgen. Sporting events is overigens niet te bereiken op zowel het vaste nummer als het mobiele nummer heb ik gemerkt.

Verder hebben een tweetal verenigingen (SNS en DVV) ons benaderd met de mededeling dat ook daar clinics (van een andere organisatie) worden georganiseerd en dat de gedupeerden zich eventueel aan kunnen melden voor een clinic of kamp wat bij die verenigingen wordt georganiseerd (5 daags Real Madrid kamp bij SNS ergens in augustus). Hoewel ik me voor kan stellen dat u niet op extra hoge kosten zit te wachten en mogelijk niet echt vertrouwen meer heeft in dergelijke organisaties, staat het jullie vrij om aan deze activiteiten deel te nemen en daarom willen we het jullie toch niet onthouden. De contact details voor het kamp bij SNS zijn bij mij bekend).

Groeten namens de jeugdcommissie,

Teun van Noord

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt