DBGC ZET ALLE ZEILEN BIJ

09.04.2020

Het is een ongekende en onzekere tijd. Iedereen krijgt in meer of mindere mate te maken met de impact van het corona-virus. Leed in de persoonlijke sfeer, maar ook financieel-economische zin worden mensen, bedrijven en verenigingen zoals ons aller DBGC geraakt. Bij ons geen wedstrijden, geen gezelligheid in de kantine, lege kleedkamers. Bij iedere voetballiefhebber zal het onderhand beginnen te kriebelen om weer het veld op te gaan of om langs de lijn uw zoon of dochter te supporten.

Het bestuur van DBGC is druk bezig in kaart te brengen hoe onze club geraakt wordt door alle maatregelen rond het corona-virus, maar vooral: wat kunnen we doen om de schade te beperken? Wat kan de overheid betekenen en wat kunnen we zelf? Alle opties onderzoeken we en worden waar mogelijk benut.

We zijn blij en dankbaar te mogen constateren dat onze trouwe sponsors en leden de club blijven steunen door middel van sponsoring en contributie. Ook in deze tijd waarin het voor DBGC  niet mogelijk is  “tegenprestatie” te leveren. Het saamhorigheidsgevoel en de gunfactor, kenmerkend voor een gezond verenigingsleven, worden gelukkig niet door corona aangetast. En dat is een lichtpuntje dat aandacht verdient tussen de vaak sombere lading van het nieuws in deze dagen.

Ondertussen is het groot onderhoud aan onze velden naar voren gehaald en wordt dit nu al uitgevoerd. Zodoende zijn we klaar voor een nieuwe start zodra de seinen op groen staan om weer te gaan voetballen. Nogmaals doen we een dringend oproep aan iedereen om niet samen te komen op het sportcomplex om een balletje te trappen. We doen er alles aan om onze club zo goed mogelijk door deze lastige tijd heen te loodsen en met ieders hulp moet dit lukken. Afsluitend wensen we iedereen alle gezondheid toe in de komende periode.

Liefst tot zo spoedig mogelijk ziens op De Koepel!

Het bestuur

9 april 2020: een verlaten sportpark De Koepel waar de ontknoping van de competities uitbleef

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt