In memoriam Arjaan van Eijkeren

05.08.2020

Vrijdag bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van ons erelid Arjaan van Eijkeren.

Arjaan was één van de Oer-DBGC’ers die vanaf het eerste uur van de oprichting van onze club lid was. Hij heeft zich in de beginjaren van de club heel actief opgesteld in diverse functies. Ondanks zijn drukke bestaan als agrariër is hij 8 jaar bestuurslid geweest waarvan enkele jaren als penningmeester.

Daarnaast was hij lid van de elftalcommissie van de club. Dit fenomeen kennen we al jaren niet meer binnen de club, maar destijds werd de indeling van de elftallen overgedragen aan twee “wijze” mannen (Arjaan en Ies van de Tonnekreek). Zij kwamen elke maandagavond bij elkaar om de elftalindelingen en de opstellingen te maken. Uiteraard was dit geen gemakkelijke opgave, want ook toen al was niet iedereen tevreden met zijn plekkie in het team.
Arjaan heeft tot aan zijn “KNVB-pensioengerechtigde” (70 jaar) leeftijd de taak van consul binnen de club uitgeoefend en was bij slechte weersomstandigheden altijd al vroeg op de vereniging om de velden te keuren. Als het hoofdveld er wel eens twijfelachtig bij lag vroeg Arjaan altijd “Zijn we er klaar voor vanmiddag ?” Of zijn beslissing tot afkeuren van het hoofdveld erdoor beïnvloed werd zullen we nooit weten, maar als er soms teveel blessures waren, werd door Arjaan geopperd om het hoofdveld maar beter een weekje te “sparen” en er niet op te voetballen. Hij heeft ook vele jaren zitting gehad in de werkgroep die allerlei werkzaamheden verrichtte rondom de velden en accommodatie.

In 2007 is hij door de leden van DBGC benoemd tot erelid van de club: een titel die hij zeker verdiend heeft en aan niet veel leden van de club is toegekend. Hij was tot enkele jaren terug, zelfs toen zijn gezichtsvermogen hem in de steek begon te laten, een trouwe supporter van ons 1e elftal.
We verliezen met Arjaan een clubman in hart en nieren waar we als vereniging enorm trots op zijn.

De uitvaart van Arjaan zal in besloten kring plaatsvinden, hetgeen wij uiteraard respecteren.

Wij wensen Jan en Adrie met hun partners en (klein)kinderen en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt