Afmelden

Met dit formulier kunt u het lidmaatschap van sv DBGC beëindigen / opzeggen.

Wat u moet weten:

  • Het seizoen / boekingsjaar loopt van 01 juli t/m 30 juni het jaar erop.
  • Opzeggen moet gebeuren voor 1 juni.
  • Ongeacht het tijdstip van opzeggen is de contributie voor het hele huidige seizoen verschuldigd. Ook bij tussentijdse overschrijving naar een andere vereniging.
  • De automatische incasso na beëindiging van het lidmaatschap stopt op 30 juni.

Mocht ontevredenheid de reden zijn waarom u de club verlaat dan vinden we dat jammer. Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn om te stoppen.

De redenen waarom leden stoppen kunnen voor het bestuur aanleiding zijn wijzigingen en verbeteringen in het verenigingsbeleid door te voeren. Daarom willen we die redenen graag weten. Wij geven u de gelegenheid de reden van beëindiging van het lidmaatschap hieronder kenbaar te maken. Als u wil kan de keuze worden toegelicht.