Onderhoudscommissie

Martin van Eijkerengebouwen06-53318026onderhoud@dbgc.nl
Matthe Mackloetgebouwen06-51086498 onderhoud@dbgc.nl
Nelco Van Eijkerengrijs06-50226093onderhoud@dbgc.nl
Jos Knöpselectra06-46306574onderhoud@dbgc.nl
Tonnie Pollemanselectra onderhoud@dbgc.nl